నేటి పంచాంగం..

తేది…16 -01 -2021.
********.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
హేమంతఋతువు
పుష్యమాసం
శుక్ల పక్షం.
శనివారం.(స్థిర/మంద/వాసరే)
తిథి.శని.తదియ..ఉ.8-43కు
ఉపరి.ఆది.చవితి.ఉ.09-03కు
నక్షత్రం.శని.శతభిషం. పూర్తి.
ఉశరి.ఆది.శతభిషం.ఉ.7-15కు
ఉపరి.సోమ.పూ.భా.ఉ.8-51కు
సూర్యరాశి……మకరం…
చంద్రరాశి…….కుంభం……
సూర్యోదయం.ఉ.6-49 కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-00 కు.
**********
రాహు.ఉ.9-00 ల 10-30కు
యమ..మ.1-30ల03-00కు
దుర్ముం.ఉ.6-00 ల 07-36కు
వర్జ్యం…మ.01-49 ల3-28కు
అమృతం.రా.1-50ల 03-31కు
యోగం….వ్యతి.రా.9-44 కు
కరణం….గర.ఉ.8-37 కు
*********
రవి………ఉ.షా…………..2
చంద్రుడు…శతభిషం……….2
కుజుడు…. అశ్వని…………4
బుధడు……శ్రవణం………..3
గురుడు…….శ్రవణం………..1
శుక్రుడు……పూ.షా………….1
శని…………ఉ.షా…………..4
రాహు……..మృగశిర………..1
కేతువు………జ్యేష్ఠ………….3
*********
***********
సిజేరియన్…రా.8-10 కు
***********
***********
అభిజిత్..మ.11-55ల12-40కు
శుభసమయాలు
**********
ఉ….07-45 ల 08-14 కు
సా…06-20 ల 06-55 కు
(సామాన్య పనులకు)
*********
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*********
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.