నేటి పంచాంగం..

ఓం దక్షిణామూర్తయే నమః
తేది : 17, జనవరి 2021..

ప్రదేశము : హైదరాబాద్ ,ఇండియా
సంవత్సరం : శార్వారినామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : పుష్యమాసం
ఋతువు : హేమంత ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : ఆదివారం
పక్షం : శుక్లపక్షం
తిథి : చవితి
(నిన్న ఉదయం 7 గం॥ 48 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 10 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : శతభిష
(నిన్న తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 18 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 6 గం॥ 10 ని॥ వరకు)
యోగము : వరియానము
కరణం : భద్ర (విష్టి)
వర్జ్యం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 59 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 41 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (నిన్న రాత్రి 10 గం॥ 41 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 20 ని॥ వరకు)(నిన్న రాత్రి 10 గం॥ 42 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 21 ని॥ వరకు)(ఈరోజు రాత్రి 11 గం॥ 13 ని॥ నుంచి మర్నాడు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 55 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 32 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 5 గం॥ 16 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 37 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 6 గం॥ 1 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 13 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 37 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥