నేటి పంచాంగం.

*ఆగష్టు 30,2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *వర్ష ఋతువు*
*భాద్రపద మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *తదియ* మధ్యాహ్నం 02గం॥28ని॥ వరకు తదుపరి *చవితి*
*వారం : భౌమవాసరే (మంగళవారము)*
*నక్షత్రం* : *హస్త* రాత్రి 11గం॥48ని॥ వరకు తదుపరి *చిత్త*
*యోగం* : *శుభము* రాత్రి 01గం॥05ని॥వరకు తదుపరి *శుభ్రము*
*కరణం* : *గరజి* మధ్యాహ్నం 02గం॥27ని॥వరకు తదుపరి *వణిజ* రాత్రి 02గం॥12ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥17ని॥ నుండి 09గం౹౹06ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥51ని॥ నుండి 11గం॥37ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 07గం॥54ని॥ నుండి 09గం॥31ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 05గం॥39ని॥ నుండి 07గం॥17ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹48ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥14ని*