నేటి పంచాంగం..

.తేది…20 -01 -2021.
********.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
హేమంతఋతువు
పుష్యమాసం
శుక్ల పక్షం.
బుధవారం.(సౌమ్యవాసరే)
తిధి.బుధ.సప్తమి.మ.01-10కు
ఉపరి.గురు.అష్టమి.మ.3-34కు
నక్షత్రం.బుధ.రేవతి.మ.12-58కు
ఉపరి.గురు.అశ్వని.మ.3-09కు
సూర్యరాశి……మకరం…
చంద్రరాశి…….మీనం…….
సూర్యోదయం.ఉ.6-50 కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-03 కు.
**********
రాహు.మ.12-00 ల 01-30కు
యమ..ఉ.7-30 ల 9-00 కు
దుర్ముం..ఉ.11-36 ల 12-24కు
వర్జ్యం…………………………….
అమృతం..ఉ.10-22 ల 12-07కు
యోగం….సిధ్ధ.రా.08-06 కు
కరణం….వణ.మ.01-10 కు
*********
రవి………ఉ.షా…………..4
చంద్రుడు….రేవతి………….3
కుజుడు…. అశ్వని…………4
బుధడు……ధనిష్ట………….1
గురుడు…….శ్రవణం………..1
శుక్రుడు……పూ.షా………….3
శని………ఉ.షా…………..4
రాహు…..మృగశిర………..1
కేతువు…..జ్యేష్ఠ………….3
*********
సిజేరియన్…..రా..9-50 కు
***********
***********
అభిజిత్..మ.11-56ల12-40కు
*********
శుభసమయాలు
**********
ఉ….06-50 ల 7-20 కు
సా…05-21 ల 05-55 కు
(సామాన్య పనులకు)
*********
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*********
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*********