నేటి పంచాంగం…

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*
*సెప్టెంబరు 22,2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *వర్ష ఋతువు*
*భాద్రపద మాసము* *కృష్ణ/బహుళ పక్షము*
*తిథి*: *ద్వాదశి* రాత్రి 12గం॥09ని॥ వరకు తదుపరి *త్రయోదశి*
*వారం : బృహస్పతివాసరే (గురువారము)*
*నక్షత్రం* : *ఆశ్రేష* రాత్రి 02గం॥12ని॥ వరకు తదుపరి *మఘ*
*యోగం* : *శివము* ఉదయం 10గం॥57ని॥వరకు తదుపరి *సిద్ధము*
*కరణం* : *కౌలువ* ఉదయం 11గం॥16ని॥వరకు తదుపరి *తైతుల* రాత్రి 12గం॥09ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥30ని౹౹ నుండి 03గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 09గం॥53ని॥ నుండి 10గం౹౹41ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 02గం॥42ని॥ నుండి 03గం॥31ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: మధ్యాహ్నం 01గం॥55ని॥ నుండి 03గం॥40ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 12గం॥27ని॥ నుండి 02గం॥12ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹52ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *05గం॥57ని*

? *యతీమహాలయం*