నేటి పంచాంగం.

.తేది…23 -01 -2021.
********.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
హేమంతఋతువు
పుష్యమాసం
శుక్ల పక్షం.
శనివారం.(స్థిర/మంద/వాసరే)
తిధి..శని.దశమి.రా.8-33 కు
ఉపరి.ఆది.ఏకాదశి.రా.9-27కు
నక్షత్రం.శని.కృత్తిక. రా.08-40 కు
ఉపరి.ఆది.రోహిణి.రా.11-02 కు
సూర్యరాశి……మకరం…
చంద్రరాశి…….మేషం…….
సూర్యోదయం.ఉ.6-50 కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-05 కు.
**********
రాహు.ఉ.9-00 ల 10-30కు
యమ..మ.1-30 ల 3-00 కు
దుర్ముం..ఉ.6-00ల 7-36కు
వర్జ్యం…ఉ.07-23 ల 9-09 కు
అమృతం..రా.6-00 ల 7-46కు
యోగం….శుక్ల.రా.09-37 కు
కరణం….తైతు. ఉ.09-46 కు
*********
రవి………ఉ.షా…………..4
చంద్రుడు….భరణి…………..3
కుజుడు…. భరణి……………1
బుధడు……ధనిష్ట…………..2
గురుడు…….శ్రవణం………..2
శుక్రుడు……పూ.షా………….4
శని………శ్రవణం…………….1
రాహు…..మృగశిర………..1
కేతువు…..జ్యేష్ఠ………….3
*********
**********
సిజేరియన్…..సా…6-20 కు
***********
***********
అభిజిత్..మ.11-56ల12-40కు
*********

**********
శుభసమయాలు
**********
ఉ….7-40 ల 8-02 కు
సా…05-35 ల 06-15 కు
(సామాన్య పనులకు)
*********
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*********
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
********