నేటి పంచాంగం..

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*
*సెప్టెంబరు 30,2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *శరదృతువు*
*ఆశ్వయుజ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *పంచమి* రాత్రి 10గం॥38ని॥ వరకు తదుపరి *షష్ఠి*
*వారం : భృగువాసరే (శుక్రవారము)*
*నక్షత్రం* : *విశాఖ* ఉదయం 06గం॥29ని॥ వరకు తదుపరి *అనూరాధ*
*యోగం* : *ప్రీతి* రాత్రి 12గం॥30ని॥వరకు తదుపరి *ఆయుష్మాన్*
*కరణం* : *బవ* ఉదయం 11గం॥29ని॥వరకు తదుపరి *బాలువ* రాత్రి 10గం॥38ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥16ని॥ నుండి 09గం౹౹03ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥14ని॥ నుండి 01గం॥02ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 10గం॥18ని॥ నుండి 11గం॥50ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 07గం॥26ని॥ నుండి 08గం॥58ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹53ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *05గం॥49ని*

? *ఉపాంగలలితావ్రతం*