నేటి పంచాంగం..

*అక్టోబర్,9,2022*
————————–

మాసం: ఆశ్వీయుజ మాసం
అమృతకాలము: 11:42 నుండి 13:15 వరకు
సూర్యోదయము: 06:08
సూర్యాస్తమయము: 17:59
రాహు కాలం: 16:30 నుండి 17:59 వరకు
యమగండము: 12:03 నుండి 13:32 వరకు
దుర్ముహుర్తములు: 16:24 నుండి 17:11 వరకు
అభిజిత్: 11:40 నుండి 12:27 వరకు
కరణం: విష్టి 14:59 వరకు, బవ 02:24, అక్టోబర్ 10 వరకు
చంద్రాస్తమయం: మీనం
తిథులు: పౌర్ణమి 02:24, అక్టోబర్ 10 వరకు
నక్షత్రము: ఉత్తరాభాద్ర 16:21 వరకు
గుళిక కాలం: 15:01 నుండి 16:30 వరకు
యోగా: ధ్రువ 18:37 వరకు..