నేటి పంచాంగం..

.తేది…03 -02 -2021.
********.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
హేమంతఋతువు
పుష్యమాసం
కృష్ణ/బహుళ/ పక్షం.
బుధవారం.(సౌమ్యవాసరే)
తిధి.బుధ.షష్టి.సా.04-08 కు
ఉపరి.గురు.సప్తమిమ.01-49కు
నక్షత్రం.బుధ..చిత్త.రా.11-09కు
ఉపరి.గురు.స్వాతి.రా.09-30కు
సూర్యరాశి……మకరం…
చంద్రరాశి…….కన్య……..
సూర్యోదయం.ఉ.6-48 కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-12 కు.
**********
రాహు..మ.12-00 ల 01-30 కు
యమ..ఉ.7-30 ల 9-00కు
దుర్ముం..ఉ.11-36 ల 12-24కు
వర్జ్యం…సా.04-11 ల 05-41 కు
ఉపరి.తె.04-21 ల 05-50 కు
అమృతం..సా.5-01ల 06-33కు
యోగం…శూల.రా.తె.03-07 కు
కరణం…వణ.సా.04-08 కు
రవి………శ్రవణం…………4
చంద్రుడు…..చిత్త…………..2
కుజుడు…. భరణి…………..3
బుధడు……ధనిష్ట…………..2
గురుడు…….శ్రవణం………..2
శుక్రుడు……ఉ..షా………….4
శని………శ్రవణం…………….1
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
*********
సిజేరియన్….ప.11 -50 కు
***********
***********
ఉ…09-15 ల 10-01 కు
సా…04-05 ల 04-39 కు
(సామాన్య పనులకు)
*********
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*********
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు