నేటి పంచాంగం

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*
*నవంబర్ 24,2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *హేమంతబుతువు*
*మార్గశిర మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *పాడ్యమి* రాత్రి 02గం॥58ని॥ వరకు తదుపరి *విదియ*
*వారం : బృహాస్పతివాసరే (గురువారము)*
*నక్షత్రం* : *అనూరాధ* రాత్రి 09గం॥18ని॥ వరకు తదుపరి *జ్యేష్ఠ*
*యోగం* : *అతిగండము* మధ్యాహ్నం 02గం॥16ని॥వరకు తదుపరి *సుకర్మము*
*కరణం* : *కింస్తుఘ్నము* మధ్యాహ్నం 03గం॥49ని॥వరకు తదుపరి *బవ* రాత్రి 02గం॥58ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 01॥30ని౹౹ నుండి 03గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 09గం॥55ని॥ నుండి 10గం॥39ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 02గం॥22ని॥ నుండి 03గం॥06ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 02గం॥37ని॥ నుండి 04గం॥07ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 11గం॥18ని॥ నుండి 12గం॥51ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹13ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *05గం॥20ని*

? *తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతీ తాయార్ల గజవాహనోత్సవం*