నేటి పంచాంగం..

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*
*డిసెంబర్ 03,2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *హేమంతబుతువు*
*మార్గశిర మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *దశమి* ఉదయం 08గం॥21ని॥ వరకు తదుపరి *ఏకాదశి*
*వారం : స్థిరవాసరే (శనివారము)*
*నక్షత్రం* : *ఉత్తరాభాద్ర* ఉదయం 08గం॥58ని॥ వరకు తదుపరి *రేవతి*
*యోగం* : *సిద్ధి* ఉదయం 09గం॥29ని॥వరకు తదుపరి *వ్యతీపాత*
*కరణం* : *గరజి* ఉదయం 08గం॥21ని॥ వరకు తదుపరి *వణిజ* రాత్రి 07గం॥48ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 09॥00ని౹౹ నుండి 10గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 06గం॥18ని॥ నుండి 07గం॥46ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 08గం॥45ని॥ నుండి 10గం॥20ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 06గం॥12ని॥ నుండి
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹17ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *05గం॥20ని*

? *జ్యేష్ఠకారై ప్రారంభము*