నేటి పంచాంగం..

తేది…06 -02 -2021.
********.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
హేమంతఋతువు
పుష్యమాసం
కృష్ణ/బహుళ/ పక్షం.
శనివారం.(స్థిర/మంద/వాసరే)
తిధి.శని.నవమి.ఉ.09-05కు
ఉపరి.ఆది.దశమి.ఉ.06-51కు
ఉపరి.ఆది.ఏకాదశి.తె.04-49కు
నక్షత్రం.శనిఅనూరాధసా.06-12కు
ఉపరి.ఆది.జ్యేష్ఠ. సా.04-45 కు
సూర్యరాశి……మకరం…
చంద్రరాశి……..వృశ్చికం……..
సూర్యోదయం.ఉ.6-47 కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-13 కు.
**********
రాహు..ఉ.9-00 ల 10-30 కు
యమ..మ.01-30 ల 3-00కు
దుర్ముం..ఉ.6-00 ల 7-36కు
వర్జ్యం…రా.11-27 ల 12-57 కు
అమృతం..ఉ.8-26ల 10-05కు
యోగం…దృవ.సా.05-44 కు
కరణం…గర.ఉ.09- 05 కు
*********
రవి………ధనిష్ట………..1
చంద్రుడు…అనూరా……….2
కుజుడు…. భరణి…………..3
బుధడు……ధనిష్ట…………..2
గురుడు…….శ్రవణం………..3
శుక్రుడు……శ్రవణం………… 1
శని………శ్రవణం…………….1
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
********************
త్రిస్రోష్టకాలు.4,5,6
ధనిష్ట కార్తే.
***********
సిజేరియన్…రా..8-50 కు
***********
***********
అభిజిత్….మ.11-59 కు
శుభసమయాలు
**********
ఉ…07-45 ల 08-03కు
సా…05-10 ల 05-40 కు
(సామాన్య పనులకు)
*********
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*********
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*********