నేటి పంచాంగం..

పంచాంగము 12.02.2021

విక్రమ సంవత్సరం: 2077 ప్రమాది

శక సంవత్సరం: 1942 శార్వరి

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: శిశిర

మాసం: మాణ

పక్షం: శుక్ల

తిథి: పాడ్యమి రా.12:15 వరకు
తదుపరి విదియ

వారం: శుక్రవారం-భృగువాసరే

నక్షత్రం: ధనిష్ట ప.02:41 వరకు
తదుపరి శతభిషం

యోగం: పరిఘ రా.02:40 వరకు
తదుపరి శివ

కరణం: కింస్తుఘ్న ప.12:19 వరకు
తదుపరి బవ రా.12:17 వరకు
తదుపరి బాలవ

వర్జ్యం: రా.10:09 – 11:49 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.09:02 – 09:48
మరియు ప.12:53 – 01:39

రాహు కాలం: ఉ.11:03 – 12:30

గుళిక కాలం: ఉ.08:10 – 09:37

యమ గండం: ప.03:23 – 04:50

అభిజిత్ : 12:07 – 12:53

సూర్యోదయం: 06:44

సూర్యాస్తమయం: 06:16

చంద్రోదయం: ఉ.07:12

చంద్రాస్తమయం: రా.06:53

సూర్య సంచార రాశి: మకరం

చంద్ర సంచార రాశి: కుంభం

దిశ శూల: పశ్చిమం

చంద్ర నివాసం: పశ్చిమం