నేటి పంచాంగం…

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః
🪷పంచాంగం🪷
శ్రీరస్తు – శుభమస్తు – అవిఘ్నమస్తు,

తేదీ … 03 – 02 – 2023,
వారం … భృగువాసరే ( శుక్రవారం )
శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం,
ఉత్తరాయణం,
శిశిరఋతువు,
మాఘ మాసం,
శుక్ల పక్షం,

తిధి : త్రయోదశి సా6.59 వరకు,
నక్షత్రం : ఆర్ధ్ర ఉ6.51వరకు
యోగం : విష్కంభం మ1.43 వరకు,
కరణం : తైతుల సా6.59 వరకు,

వర్జ్యం : రా8.05 – 9.51,
దుర్ముహూర్తము : ఉ8.51 – 9.36 &
మ12.36 – 1.21,
అమృతకాలం : లేదు,
రాహుకాలం : ఉ10.30 – 12.00,
యమగండం : మ3.00 – 4.30,
సూర్యరాశి : మకరం,
చంద్రరాశి : మిథునం,
సూర్యోదయం : 6.36,
సూర్యాస్తమయం : 5.52,