నేటి పంచాంగం..

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*
*ఫిబ్రవరి 17,2023*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిరబుతువు*
*మాఘ మాసము* *బహుళ/కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *ద్వాదశి* రాత్రి 08గం॥40ని॥ వరకు తదుపరి *త్రయోదశి*
*వారం : భృగువాసరే (శుక్రవారము)*
*నక్షత్రం* : *పూర్వాషాఢ* సాయంత్రం 05గం॥48ని॥ వరకు తదుపరి *ఉత్తరాషాఢ*
*యోగం* : *సిద్ధి* రాత్రి 09గం॥34ని॥ వరకు తదుపరి *వ్యతీపాత*
*కరణం* : *కౌలువ* ఉదయం 09గం॥47ని॥ వరకు తదుపరి *తైతుల* రాత్రి 08గం॥40ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥47ని॥ నుండి 09గం॥33ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥36ని॥ నుండి 01గం॥22ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 01గం॥ 15ని॥ నుండి 02గం॥45ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥17ని॥ నుండి 02గం॥47ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹30ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *05గం॥57ని*