నేటి పంచాంగం

పంచాంగం🍃
శ్రీరస్తు – శుభమస్తు – అవిఘ్నమస్తు,

వారం … 18 – 02 – 2023,
తేదీ … స్థిరవాసరే ( శనివారం )
శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం,
ఉత్తరాయణం – శిశిరఋతువు,
మాఘ మాసం – బహళ పక్షం,

తిధి : త్రయోదశి సా6.20 వరకు,
నక్షత్రం : ఉత్తరాషాఢ సా4.10 వరకు,
యోగం : వ్యతీపాతం సా6.28 వరకు,
కరణం : గరజి ఉ7.30 వరకు
తదుపరి వణిజ సా6.20 వరకు,
ఆ తదుపరి విష్ఠి తె5.09 వరకు,

వర్జ్యం : రా7.55 – 9.24,
దుర్ముహూర్తము : ఉ6.29 – 8.00,
అమృతకాలం : ఉ10.12 – 11.41 &
తె4.50 – 6.20,
రాహుకాలం : ఉ9.00 – 10.30,
యమగండం : మ1.30 – 3.00,
సూర్యరాశి : కుంభం,
చంద్రరాశి : మకరం,
సూర్యోదయం : 6.29,
సూర్యాస్తమయం: 5.58,