నేటి పంచాంగం..

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*
*మార్చి 07,2023*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిరబుతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *పూర్ణిమ* సాయంత్రం 05గం॥50ని॥ వరకు తదుపరి *బహుళ పాడ్యమి*
*వారం : భౌమవాసరే (మంగళవారము)*
*నక్షత్రం* : *పుబ్బ* రాత్రి 02గం॥11ని॥ వరకు తదుపరి *ఉత్తర*
*యోగం* : *ధృతి* రాత్రి 09గం॥15ని॥ వరకు తదుపరి *శూలము*
*కరణం* : *బవ* సాయంత్రం 05గం॥50ని॥ వరకు తదుపరి *బాలువ*
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥39ని॥ నుండి 09గం॥26ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥57ని॥ నుండి 11గం॥46ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 08గం॥46ని॥ నుండి 10గం॥29ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 07గం॥12ని॥ నుండి 08గం॥56ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹19ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥03ని*

🌸 *శ్రీ లక్ష్మీ జయంతి*
🌸 *హోళీ పూర్ణిమ*