నేటి పంచాంగము…

మార్చి 6 వ తారీఖు
2021

శాలివాహన సం.: 1942విక్రమ సం.:
స్వస్తి శ్రీ శార్వరి సంవత్సరము, ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు, మాఘ మాసం, శనివారం
పంచాంగము
తిథి సూర్యోదయకాల తిథి: కృష్ణ-అష్టమి
కృష్ణ-అష్టమి ఈ రోజు 06:11 PM వరకు , తదుపరి కృష్ణ-నవమి
నక్షత్రము జ్యేష్ట ఈ రోజు 09:39 PM వరకు , తదుపరి మూల
నక్షత్ర పాదము జ్యేష్ట-1 ఈ రోజు 04:21 AM వరకు
జ్యేష్ట-2 ఈ రోజు 10:06 AM వరకు
జ్యేష్ట-3 ఈ రోజు 03:52 PM వరకు
జ్యేష్ట-4 ఈ రోజు 09:39 PM వరకు
యోగము వజ్ర ఈ రోజు 06:08 PM వరకు , తదుపరి సిద్ధి
కరణము బాలవ ఈ రోజు 07:01 AM వరకు , తదుపరి కౌలవ ఈ రోజు 06:11 PM వరకు
చంద్ర రాశి వృశ్చిక రాశి 04/03/2021, 18:21:31 నుంచి 06/03/2021, 21:39:13 వరకు
అశుభ సమయములు
వర్జ్యం రేపు (07) 05:26 AM నుంచి రేపు (07) 06:59 AM వరకు
దుర్ముహూర్తం 06:33 AM నుంచి 07:20 AM మరియు 07:20 AM నుంచి 08:07 AM వరకు
రాహుకాలం 09:30 AM నుంచి 10:58 AM వరకు
గుళికాకాలం 06:33 AM నుంచి 08:01 AM వరకు
యమగండకాలం 01:55 PM నుంచి 03:24 PM వరకు
శుభ సమయములు
అమృత ఘడియలు ఈ రోజు 01:13 PM నుంచి 02:45 PM వరకు
సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు
సూర్య సూర్యోదయం: 06:33 AM
సూర్యాస్తమయం: 06:21 PM
చంద్ర చంద్రోదయం: 12:32 AM
చంద్రాస్తమయం: 11:58 AM
దినప్రమాణం 11:48
అభిజిత్ 12:27 PM
రాత్రిప్రమాణం 12:10
పూజ, హోమ మరియు అభిషేకాదులు
అగ్నివాసము భూమి (శుభము)
హోమాహుతి గురు
శివ వాసము గౌరీసమేతము (కుటుంబసౌఖ్యం)
ప్రయాణాదులకు….
దిశ శూల తూర్పు దిశ
దిన, రాత్రి విభాగములు
దిన విభాగము
అరుణోదయకాలము 04:57 AM – 06:33 AM
ప్రాతఃకాలము 06:33 AM – 08:54 AM
సంగవకాలము 08:54 AM – 11:16 AM
మధ్యాహ్నకాలము 11:16 AM – 01:38 PM
అపరాహ్నకాలము 01:38 PM – 03:59 PM
సాయంకాలము 03:59 PM – 06:21 PM
రాత్రి విభాగము
ప్రదోషకాలము 05:33 PM – 07:09 PM
నిశీథకాలము 11:13 PM – 01:40 AM
అర్ధరాత్రి 12:39 AM – 01:26 AM
దిన విభాగము (ప్రహర)
దిన విభాగము
పూర్వాహ్నము 06:33 AM నుంచి 09:30 AM వరకు
మధ్యాహ్నము 09:30 AM నుంచి 12:27 PM వరకు
అపరాహ్నము 12:27 PM నుంచి 03:24 PM వరకు
సాయాహ్నము 03:24 PM నుంచి 06:21 PM వరకు
రాత్రి విభాగము
ప్రదోషము 06:21 PM నుంచి 09:24 PM వరకు
నిశీథము 09:24 PM నుంచి 12:27 AM వరకు
త్రియామము 12:27 AM నుంచి 03:29 AM వరకు
ఉషఃకాలము 03:29 AM నుంచి 06:32 AM వరకు
గౌరీపంచాంగము/ చౌగడియలు
పగలు
పేరు అంత్య సమయం
కాల-శని 08:01 AM
శుభ-గురు 09:30 AM
రోగ-కుజ 10:58 AM
ఉద్వేగ-సూర్య 12:27 PM
చర-శుక్ర 01:55 PM
లాభ-బుధ 03:24 PM
అమృత-చంద్ర 04:53 PM
కాల-శని 06:21 PM
రాత్రి
పేరు అంత్య సమయం
లాభ-బుధ 07:52 PM
ఉద్వేగ-సూర్య 09:24 PM
శుభ-గురు 10:55 PM
అమృత-చంద్ర 12:27 AM
చర-శుక్ర 01:58 AM
రోగ-కుజ 03:29 AM
కాల-శని 05:01 AM
లాభ-బుధ 06:32 AM
దిన ముహూర్తములు
పగలు
అధిపతి అంత్య సమయం
రుద్ర 07:20 AM
అహి 08:07 AM
మిత్ర 08:54 AM
పితృ 09:42 AM
వసు 10:29 AM
ఆంబు 11:16 AM
విశ్వదేవ 12:03 PM
ఆభిజిత్ 12:51 PM
విధాత 01:38 PM
ఫురుహుత 02:25 PM
ఇంద్రాగ్ని 03:12 PM
నిఋతి 03:59 PM
వరుణ 04:47 PM
ఆర్యమన్ 05:34 PM
భగ 06:21 PM
రాత్రి
అధిపతి అంత్య సమయం
గిరీశ 07:10 PM
ఆజపద 07:59 PM
ఆహిర్బుధ్న్య 08:47 PM
ఫూషన్ 09:36 PM
ఆశ్వి 10:25 PM
యమ 11:13 PM
ఆగ్ని 12:02 AM
విధాత్రి 12:51 AM
ఛంద 01:40 AM
ఆదితి 02:28 AM
జీవ 03:17 AM
విష్ణు 04:06 AM
ఆర్క 04:55 AM
బ్రహ్మ 05:43 AM
మారుత 06:32 AM
హోరా సమయము
అధిపతి అంత్య సమయం
శని 07:33 AM
గురు 08:33 AM
కుజ 09:33 AM
సూర్య 10:33 AM
శుక్ర 11:33 AM
బుధ 12:33 PM
చంద్ర 01:33 PM
శని 02:33 PM
గురు 03:32 PM
కుజ 04:32 PM
సూర్య 05:32 PM
శుక్ర 06:32 PM
బుధ 07:32 PM
చంద్ర 08:32 PM
శని 09:32 PM
గురు 10:32 PM
కుజ 11:32 PM
సూర్య 12:32 AM
శుక్ర 01:32 AM
బుధ 02:32 AM
చంద్ర 03:32 AM
శని 04:32 AM
గురు 05:32 AM
కుజ 06:32 AM