నిత్య పంచాంగము..

*?నిత్య పంచాంగము –
తేది 0️⃣8️⃣ మార్చి 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ఇందువాసరే (సోమవారం)*

?ఆయనం : ఉత్తరాయణం

?ఋతువు : శిశిరఋతువు

?మాసము : మాఘమాసం

?పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం

?తిధి : *దశమి*
(నిన్న సాయంత్రం 4 గం ll 47 ని ll నుండి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం ll 45 ని ll వరకు దశమి తిధి తదుపరి *ఏకాదశి* తిధి)

⭐నక్షత్రం : *పూర్వాషాఢ*
( నిన్న రాత్రి 8 గం ll 59 ని ll నుండి ఈరోజు రాత్రి 8 గం ll 40 ని ll వరకు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం తదుపరి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం)

?యోగం : (వ్యతీపాత ఈరోజు మద్యాహ్నము 1 గం ll 50 ని ll వరకు తదుపరి వరీయాన్ రేపు మద్యాహ్నము 12 గం ll 5 ని ll వరకు)

?కరణం : (వణిజ ఈరోజు తెల్లవారుఝాము 4 గం ll 14 ని ll వరకు తదుపరి భద్ర (విష్టి) ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం ll 45 ని ll వరకు)

?కాలము : శీతాకాలం

?అభిజిత్ : (ఈరోజు మద్యాహ్నము 12 గం ll 18 ని ll)

?అమృత ఘడియలు : (ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం ll 56 ని ll నుండి ఈరోజు సాయంత్రం 5 గం ll 31 ని ll వరకు)

?వర్జ్యం : (ఈరోజు ఉదయం 6 గం ll 27 ని ll నుండి ఈరోజు ఉదయం 8 గం ll 2 ని ll వరకు)

☠️దుర్ముహూర్తం : ( ఈరోజు మద్యాహ్నము 12 గం ll 38 ని ll నుండి ఈరోజు మద్యాహ్నము 1 గం ll 25 ని ll వరకు మరియు ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం ll 0 నుండి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం ll 47 ని ll వరకు)

?రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 7 గం ll 51 ని ll నుండి ఈరోజు ఉదయం 9 గం ll 20 ని ll వరకు)

?గుళిక : (ఈరోజు మద్యాహ్నము 1 గం ll 47 ని ll నుండి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం ll 15 ని ll వరకు)

?యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం ll 49 ని ll నుండి ఈరోజు మద్యాహ్నము 12 గం ll 18 ని ll వరకు)

?సూర్యరాశి : కుంభం?

?చంద్రరాశి : ధనుస్సు ?

*తిరుమల ప్రాంతం*
?సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 26 ని ll లకు
?️సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం ll 24 ని ll లకు

*విజయవాడ ప్రాంతం*
?సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 23 ని ll లకు
?️సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం ll 15 ని ll లకు

*విజయనగర ప్రాంతం*
?సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 12 ని ll లకు
?️సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం ll 3 ని ll లకు

*హైదరాబాద్ ప్రాంతం*
?సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 30 ని ll లకు
?️సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం ll 24 ని ll లకు