నేటి పంచాంగం..

*నేటి పంచాంగం*

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*

*మే 21,2023*
*_శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ బుతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *విదియ* రాత్రి 09గం॥10ని॥ వరకు తదుపరి *తదియ*
*వారం : భానువాసరే (ఆదివారము)*
*నక్షత్రం* : *రోహిణి* ఉదయం 08గం॥27ని॥ వరకు తదుపరి *మృగశిర*
*యోగం* : *సుకర్మము* సాయంత్రం 04గం॥28ని॥ వరకు తదుపరి *ధృతి*
*కరణం* : *బాలువ* ఉదయం 08గం॥56ని॥ వరకు తదుపరి *కౌలువ*
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥30ని౹౹ నుండి 06గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : సాయంత్రం 04గం॥39ని॥ నుండి05గం॥30ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: మధ్యాహ్నం 02గం॥23ని॥ నుండి 04గం॥05ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 06గం॥48ని వరకు తిరిగి రాత్రి 12గం॥32ని॥ నుండి 02గం॥14ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹30ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥22ని.