నేటి పంచాంగం..

*నేటి పంచాంగం*

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*

*మే 29,2023*
*_శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ బుతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *నవమి* ఉదయం 08గం॥48ని॥ వరకు తదుపరి *దశమి*
*వారం : ఇందువాసరే (సోమవారము)*
*నక్షత్రం* : *ఉత్తర* రాత్రి 01గం॥58ని॥ వరకు తదుపరి *హస్త*
*యోగం* : *వజ్రము* రాత్రి 07గం॥03ని॥ వరకు తదుపరి *సిద్ధి*
*కరణం* : *కౌలువ* ఉదయం 08గం॥48ని॥ వరకు తదుపరి *తైతుల*
*రాహుకాలం* : ఉదయం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥23ని॥ నుండి 01గం॥15ని॥ వరకు తిరిగి 02గం॥58ని॥ నుండి 03గం॥50ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 07గం॥44ని॥ నుండి 09గం॥28ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 06గం॥09ని॥ నుండి 07గం॥53ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹29ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥26ని*

🌸 *కర్తరీత్యాగము*