నేటి పంచాంగం…

తేది…16 – 03 – 2021.
********.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
శిశిరఋతువు.
. ఫాల్గుణ మాసం.
.శుక్లపక్షం.
మంగళవారం.(భౌమవాసరే)
తిధి.మంగ.తదియ.రా.07-01కు
ఉపరి.బుధ.చవితి.రా.09-02కు
నక్షత్రం.మంగ.అశ్వని.తె 05-42కు
ఉపరి.బుధ.భరణి..పూర్తి….
ఉపరి.గురు.భరణి.ఉ.06-17 కు
ఉపరి.శుక్ర.కృత్తిక. ఉ.10-55 కు
సూర్యరాశి…..మీనం…
చంద్రరాశి….. మేషం…….
సూర్యోదయం.ఉ.6-24కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-26కు.
**********
రాహు.మ.3-00 ల 04-30 కు
యమ..ఉ.9-00ల 10-30కు
‘దుర్ముం.ఉ.8-24 ల 9-12కు
ఉపరి.రా.10-48 ల 11-36 కు
వర్జ్యం..తె.01-17 ల 03-02కు
అమృతం..ఉ.8-18ల 10-04 కు
యోగం…బ్రహ్మ. ఉ.07-04 కు
కరణం…తైతు..ఉ.09-30 కు
*********
రవి……..పూ..భా…………4
చంద్రుడు…. అశ్వని. …….2
కుజుడు….. రోహిణి………..2
బుధడు…..ధనిష్ట……………4
గురుడు…….ధనిష్ట…………1
శుక్రుడు……..పూ.భా……… 4
శని………శ్రవణం…………….2
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
*********
సిజేరియన్….రా.9–50 కు
***********
అభిజిత్.మ.11-53 ల 12-40 కు
***********
**********
శుభసమయాలు
**********
ఉ…07-12 ల 07-58 కు
సా..05-17ల 05-42 కు
(సామాన్య పనులకు)
*********
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*********
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*********