నేటి పంచాంగం..

*నేటి పంచాంగం*

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*

*జూన్ 13,2023*
*_శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ బుతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *బహుళ/కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *దశమి* ఉదయం 11గం॥44ని॥ వరకు తదుపరి *ఏకాదశి*
*వారం : భౌమవాసరే (మంగళవారము)*
*నక్షత్రం* : *రేవతి* సాయంత్రం 04గం॥00ని॥ వరకు తదుపరి *అశ్విని*
*యోగం* : *సౌభాగ్యము* ఉదయం 08గం॥49ని॥ వరకు తదుపరి *శోభనము*
*కరణం* : *విష్ఠి* ఉదయం 11గం॥44ని॥ వరకు తదుపరి *బవ* రాత్రి 10గం॥59ని॥
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥04ని॥ నుండి 08గం॥56ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥53ని॥ నుండి 11గం॥37ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం శే॥వ॥ 06గం॥01ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥41ని॥ నుండి 03గం॥13ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥30ని*