నేటి పంచాంగం…

*నేటి పంచాంగం*

*అక్టోబర్ 01,2023*

*_శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *వర్ష ఋతువు*
*భాద్రపద మాసము* *కృష్ణ/బహుళ పక్షము*
*తిథి*: *విదియ* మధ్యాహ్నం 12గం॥12ని॥ వరకు తదుపరి *తదియ*
*వారం : భానువాసరే (ఆదివారము)*
*నక్షత్రం* : *అశ్విని* రాత్రి 11గం॥09ని॥ వరకు తదుపరి *భరణి*
*యోగం* : *వ్యాఘాతము* సాయంత్రం 05గం॥27ని॥ వరకు తదుపరి *హర్షణము*
*కరణం* : *గరజి* మధ్యాహ్నం 12గం॥12ని॥ వరకు తదుపరి *వణిజ*
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥30ని౹౹ నుండి 06గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : సాయంత్రం 04గం॥12ని॥ నుండి 05॥00ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 07గం॥18ని॥ నుండి 08గం॥51ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥ 13ని॥ నుండి 05గం॥46ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹54ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *05గం॥48ని*

🌸 *ఉండ్రాళ్ళతద్ద