నేటి పంచాంగం.. నేటి విశేషం…

🙏 ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః 🙏
🌺పంచాంగం🌺
శ్రీరస్తు – శుభమస్తు – అవిఘ్నమస్తు,

తేదీ … 25 – 10 – 2023,
వారం … సౌమ్యవాసరే ( బుధవారం )
శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సరం,
దక్షిణాయనం – శరదృతువు,
ఆశ్వయుజ మాసం – శుక్ల పక్షం,

తిథి : ఏకాదశి ఉ10.23 వరకు,
నక్షత్రం : శతభిషం మ12.27 వరకు,
యోగం : వృద్ధి మ12.08 వరకు,
కరణం : భద్ర ఉ10.23 వరకు,
తదుపరి బవ రా9.32 వరకు,

వర్జ్యం : సా6.24 – 7.53,
దుర్ముహూర్తము : ఉ11.21 – 12.08,
అమృతకాలం : ఉ7.14 వరకు &
తె3.20 – 4.49,
రాహుకాలం : మ12.00 – 1.30,
యమగండo : ఉ7.30 – 9.00,
సూర్యరాశి : తుల,
చంద్రరాశి : కుంభం,
సూర్యోదయం : 5.59,
సూర్యాస్తమయం: 5.31,

*_నేటి విశేషం_*

*ఆశ్వయుజ శుద్ధ “పాశాంకుశ” ఏకాదశి*

బ్రహ్మవైవర్తపురాణములోని శ్రీకృష్ణ – యుధిష్ఠిర సంవాదము

ఒకనాడు ధర్మరాజు ఆశ్వయుజ శుధ్ధ ఏకాదశికి మరియొక పేరు ఏమికలదో ! దాని ఫలితమెట్టిదో ? దయతోనాకు చెప్పుమని శ్రీ కృష్ణుని ప్రార్ధించెను.

శ్రీ కృష్ణుడు మిక్కిలి
సంతోషముతో చెప్పసాగెను . ఓ ధర్మరాజా ! ఈ ఏకాదశిని ” పాశాంకుశ” లేక ‘ పాపాంకుశ’
ఏకాదశి యని పిలిచెదరు దీనిని పాటించిన సర్వశుభములు కలిగి సమస్త పాపములు నశించును .
ఈ తిథి యందు యథాప్రకారముగా భగవానుడు శ్రీపద్మనాభుని అర్చించవలెను.

ఈ వ్రతాచరణవల్ల ధర్మార్ధకామమోక్షములు సంప్రాప్తమగును. భూమండలములో నున్న సకల
తీర్థములలో స్నాన ఫలమును ఒసంగును. సంసారమున యున్న మానవులు ఏ కారణము వలననైనను మోహవశులై ఎట్టి దుష్కర్మములు చేసివారైనను నరకయాతన అనుభవించుచున్ననూ
ఈ వ్రతాచరణవలన ఆ కష్టముల నుండి విముక్తి పొందుదురు. ఎవరు భగవంతుని
నిందించుచు భగవద్భక్తులను అవమానించుదురో వారికి తప్పక నరకము ప్రాప్తించును. అట్టివారు ఎన్ని వ్రతములు ఆచరించినను సత్ఫలితమును పొందజాలరు. మనుష్య
జన్మమును పొంది ఈ ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశిని పాటించని వారు ఎందులకూ పనికిరానివారై
జీవితము వ్యర్ధమగును. అట్టి వారు యజ్ఞయాగములు చేసినను నిష్ఫలమేయగును. కనుక ఈఏకాదశిని మించిన వ్రతము లేదని శాస్త్రములు మఱల మఱల ఘోషించుచున్నవి.

ఈ తిథియందు ఉపవాసముండి, కృష్ణసేవ, కృష్ణనామము చేయుట, కృష్ణకథాశ్రవణము చేయుట అత్యావశ్యకములు. రాత్రియందు జాగరణ చేయవలెను. ఈ వ్రతమును ఆచరించిన వారి వంశములలో మూలమున పితృ మాతృ పదితరములవారు ఉద్ధరింపబడుదురు. – బాలకులు,యువకులు,వృద్ధులు ఎవ్వరైనను యీ వ్రతమును పాటించవచ్చు. దురాచార
సంపన్నులైన మానవులు యీ ఏకాదశీ ఉపవాసము చేసి ఊర్ధ్వలోకములు పొందుటకు అవకాశము గలదు.

తిల- సువర్ణ – భూ- జల – ఛత్ర(గొడుగు) మఱియు పాదుకలు దానము చేసినచో వారికి యమలోక నరకబాధలు కలగవు. సత్యర్మములు చేయనివాని జీవితం నిష్ఫలము. అంతేకాక ఓ ధర్మరాజా ! ఈ వ్రతమాచరించిన వారు దీర్ఘాయుస్సు కలిగి యుండి ధనధాన్యములతో సుఖముగా నుందురు. మఱియు సర్వదోషముల నుండి విముక్తి పొంది భగవద్ ల్లోకమునకు వెళ్లుదురు…

*_🌺శుభమస్తు🌺_*
🙏సమస్త లోకా సుఖినోభవంతు 🙏