నేటి పంచాంగం

తేది : 11, అక్టోబర్ 2021
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : దక్షిణాయణం
మాసం : ఆశ్వయుజమాసం
ఋతువు : శరత్ ఋతువు
కాలము : వర్షాకాలం
వారము : సోమవారం
పక్షం : శుక్లపక్షం
తిథి : షష్టి
(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 17 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 11 గం॥ 53 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : జ్యేష్ట
(నిన్న మద్యాహ్నం 2 గం॥ 47 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 58 ని॥ వరకు)
యోగము : సౌభాగ్యము
కరణం : కౌలవ
వర్జ్యం : (ఈరోజు రాత్రి 8 గం॥ 29 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 9 గం॥ 59 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 49 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 6 గం॥ 17 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 26 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 13 ని॥ వరకు)(ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 47 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 34 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 36 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 4 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 31 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 59 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 33 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 1 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 8 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం॥ 57 ని॥ ల