నేటి పంచాంగం.

*అక్టోబర్ 13, 2021*
*శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం..
*దక్షిణాయనము* *శరదృతువు*
*ఆశ్వయుజ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *అష్టమి* రాత్రి 11గం॥44ని॥ వరకు తదుపరి *నవమి*
*వారం* : _*సౌమ్యవాసరే (బుధవారము)*_
*నక్షత్రం* : *పూర్వాషాఢ* మధ్యాహ్నం 02గం॥49ని॥ వరకు తదుపరి *ఉత్తరాషాఢ*
*యోగం* : *అతిగండము* ఉదయం 11గం॥20ని॥ వరకు తదుపరి *సుకర్మము*
*కరణం* : *విష్టి* మధ్యాహ్నం 12గం౹౹47ని౹౹ వరకు తదుపరి *బవ* రాత్రి 11గం॥44ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥00ని౹౹ నుండి 01గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 11గం౹౹23ని౹౹ నుండి 12గం౹౹09ని౹౹ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 10గం॥24ని॥ నుండి 11గం॥55ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 10గం॥19ని॥ నుండి 11గం॥49ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹55ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹38ని*

*దుర్గాష్టమి*