నేటి పంచాంగం..

అక్టోబర్ 18, 2021.
శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం..
*దక్షిణాయనం*
*శరదృతువు*
*ఆశ్వయుజ మాసం*
*శుక్ల పక్షం*
తిధి: *త్రయోదశి* సా6.14 వరకు
తదుపరి చతుర్థశి
వారం: *సోమవారం*
(ఇందువాసరే)
నక్షత్రం: *పూర్వాభాద్ర* మ12.06
తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర
యోగం: *ధృవం* రా10.56
తదుపరి వ్యాఘాతం
కరణం: *కౌలువ* ఉ6.21
తదుపరి *తైతుల* సా6.14
ఆ తదుపరి గరజి
వర్జ్యం: *రా10.00 – 11.40*
దుర్ముహూర్తం: *మ12.08 – 12.54*
&
*మ2.27 – 3.14*
అమృతకాలం: *లేదు*
రాహుకాలం: *ఉ7.30 – 9.00*
యమగండం: *ఉ10.30 – 12.00*
సూర్యరాశి: *తుల*
చంద్రరాశి: *మీనం*
సూర్యోదయం: *5.56*
సూర్యాస్తమయం: *5.35..