నేటి పంచాంగం.

తేది : 21, అక్టోబర్ 2021
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : దక్షిణాయణం
మాసం : ఆశ్వయుజమాసం
ఋతువు : శరత్ ఋతువు
కాలము : వర్షాకాలం
వారము : గురువారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : పాడ్యమి
(నిన్న రాత్రి 8 గం॥ 30 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 10 గం॥ 18 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : అశ్విని
(నిన్న మద్యాహ్నం 2 గం॥ 5 ని॥ నుంచి
ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 20 ని॥ వరకు)
యోగము : వజ్రము
కరణం : బాలవ
వర్జ్యం : (ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 57 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 42 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 27 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 12 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 3 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 49 ని॥ వరకు)(ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 43 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 29 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 27 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 54 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 4 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 31 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 59 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 26 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 10 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం॥ 50 ని॥ లకు