నేటి పంచాంగం.

*🔵తేది 22, అక్టోబరు 2021*

🔶సంవత్సరం : ప్లవనామసంవత్సరం

🔷ఆయనం : దక్షిణాయణం

💎ఋతువు : శరదృతువు

♦️మాసము : ఆశ్వయుజమాసం

💠పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం

🏵️తిధి : విదియ
(నిన్న రాత్రి 10 గం ll 16 ని ll నుండి ఈరోజు రాత్రి 12 గం ll 30 ని ll వరకు విదియ తిథి తదుపరి తదియ తిథి)

🌈వారము : భృగువాసరే (శుక్రవారం)

⭐నక్షత్రం : భరణి
(నిన్న సాయంత్రం 4 గం ll 17 ని ll నుండి ఈరోజు రాత్రి 6 గం ll 56 ని ll వరకు భరణి నక్షత్రం తదుపరి కృత్తిక నక్షత్రం)

✋యోగం : (సిద్ధి ఈరోజు రాత్రి 9 గం ll 39 ని ll వరకు తదుపరి వ్యతీపాత రేపు రాత్రి 10 గం ll 32 ని ll వరకు)

🛑కరణం : తైతుల ఈరోజు ఉదయం 11 గం ll 23 ని ll వరకు తదుపరి గరిజ ఈరోజు రాత్రి 12 గం ll 31 ని ll వరకు)

🌎కాలము : వర్షాకాలం 🌧️

🀄అభిజిత్: (ఈరోజు ఉదయం 11 గం ll 51 ని ll)

👌అమృత ఘడియలు : (ఈరోజు మద్యాహ్నము 1 గం ll 36 ని ll నుండి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం ll 22 ని ll వరకు)

🤢వర్జ్యం : (ఈరోజు తెల్లవారుఝాము 2 గం ll 57 ని ll నుండి ఈరోజు తెల్లవారుఝాము 4 గం ll 43 ని ll వరకు)

👽దుర్ముహూర్తం : ( ఈరోజు ఉదయం 8 గం ll 18 ని ll నుండి ఈరోజు ఉదయం 9 గం ll 4 ని ll వరకు మరియు ఈరోజు మద్యాహ్నము 12 గం ll 11 ని ll నుండి ఈరోజు మద్యాహ్నము 12 గం ll 57 ని ll వరకు)

🐍రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం ll 24 ని ll నుండి ఈరోజు ఉదయం 11 గం ll 51 ని ll వరకు)

గుళిక : (ఈరోజు ఉదయం 7 గం ll 31 ని ll నుండి ఈరోజు ఉదయం 8 గం ll 58 ని ll వరకు)

యమగండం : (ఈరోజు మద్యాహ్నము 2 గం ll 45 ని ll నుండి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం ll 12 ని ll వరకు)

సూర్యరాశి : తుల

చంద్రరాశి : మేషం

*తిరుమల ప్రాంతం*

సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 7 ని ll లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం ll 48 ని ll లకు

*విజయవాడ ప్రాంతం*
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 3 ని ll లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం ll 41 ని ll లకు

*విజయనగర ప్రాంతం*
సూర్యోదయం : ఉదయం 5 గం ll 53 ని ll లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం ll 28 ని ll లకు

*హైదరాబాద్ ప్రాంతం*
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 12 ని ll లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం ll 50 ని ll లకు