నేటి పంచాంగం..

తేది : 25, అక్టోబర్ 2021
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : దక్షిణాయణం
మాసం : ఆశ్వయుజమాసం
ఋతువు : శరత్ ఋతువు
కాలము : వర్షాకాలం
వారము : సోమవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : చవితి
(నిన్న తెల్లవారుజాము 3 గం॥ 2 ని॥ నుంచి
ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 43 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : మృగశిర
(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 1 గం॥ 3 ని॥ నుంచి
మర్నాడు తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 11 ని॥ వరకు)
యోగము : పరిఘము
కరణం : బాలవ
వర్జ్యం : (ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 22 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 10 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు రాత్రి 6 గం॥ 14 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 8 గం॥ 2 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 22 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 8 ని॥ వరకు)(ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 42 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 28 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 38 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 5 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 26 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 53 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 32 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 59 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 11 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గంటలకు