నేటి పంచాంగం…

*నేటి పంచాంగం*

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*

*ఆగస్టు 19,2023*

*_శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *వర్ష ఋతువు*
*నిజ శ్రావణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *తదియ* రాత్రి 07గం॥29ని॥ వరకు తదుపరి *చవితి*
*వారం : స్థిరవాసరే (శనివారము)*
*నక్షత్రం* : *ఉత్తర* రాత్రి 12గం॥15ని॥ వరకు తదుపరి *హస్త*
*యోగం* : *సిద్ధము* రాత్రి 09గం॥04ని॥ వరకు తదుపరి *సాధ్యము*
*కరణం* : *తైతుల* ఉదయం 06గం॥37ని॥ వరకు తదుపరి *గరజి*
*రాహుకాలం* : ఉదయం 09గం॥00ని౹౹ నుండి 10గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 05గం॥46ని॥ నుండి 07గం॥26ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం శే॥వ॥ 07గం॥36 వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥ 22ని॥ నుండి 06గం॥07ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹46ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥21ని*

🌸 *మధుశ్రవావ్రతమ్*