మళ్లీ నోట్లరద్దు -పాత రూ.100 ఇక చెల్లదు..

మళ్లీ నోట్లరద్దు -పాత రూ.100 ఇక చెల్లదు..

మార్చి నుంచి పాత రూ. 100 నోట్లు lఉపసంహరణ.

ఈ ఏడాది మార్చి నుంచి పాత రూ.100 నోట్లను ఉపసంహరించనున్నట్లు రిజర్వు బ్యాంకు ప్రకటించింది.

కొత్త రూ.100 నోట్లు మాత్రమే చలామణిలో ఉంచేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామంది.

పాత సిరీస్ నోట్లలో నకిలీ నోట్లు అధికంగా ఉన్నట్లు RBI వర్గాలు తెలిపాయి…

ఈ నేపథ్యంలోనే నోట్లను రద్దు చేస్తున్నారు.

ఇప్పటికే పాత సిరీస్ నోట్ల ముద్రణను 6 నెలలుగా బ్యాంకు ఆపేసింది.