ఈ పక్షులు పెద్ద గొంతు తో కూత పెడితే చెవులు దద్దరిల్లాల్సిందే…!

కెనడాలోని బ్రిటిష్ కొలంబియాకు చెందిన ప్రాంతీయ పక్షి. స్టెల్లర్స్ జేస్ తరచుగా రాకీ పర్వతాలలో కనిపిస్తాయి. స్టెల్లర్స్ జే చాలా అందమైన పక్షి. ఇది చూడటానికి మనోహరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది చాలా పెద్ద గొంతు కలిగి ఉంటుంది. స్టెల్లర్స్ జే పక్షులు జేస్ క్రోస్ కుటుంబానికి చెందినవి. ఈ పక్షి ఎక్కువగా ఉత్తర అమెరికా తూర్పు తీరంలో కనిపిస్తుంది. పశ్చిమ అడవులలో ఒక సాధారణ పక్షి అయినప్పటికీ ఇవి పర్వతాలు, వాయువ్య తీరంలోని దట్టమైన శంఖాకార అడవులలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, గూడు కట్టేటప్పుడు తప్ప, ఇది మందలలో నివసిస్తుంది. షేక్ షేక్-షూక్ అనే కూతను పెద్ద గొంతుతో పెడుతుంది. ఇతర పక్షులు భయపడేటట్టు చాలా బిగ్గరగా అరుస్తాయి. ఇతర పక్షులను జంతువులను అనుకరించడంలో స్టెల్లర్ పక్షులు ఆరితేరినవి. ఈ అరుపులు ఒక్కోసారి వేటగాళ్ళను మభ్యపెట్టేలా ఉంటాయి.

ఫీడింగ్ బిహేవియర్

మేత కోసం చెట్లలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ శాతం నేలపై గడుపుతుంది.

గుడ్లు

4, కొన్నిసార్లు 3-5, అరుదుగా 2-6. లేత నీలం-ఆకుపచ్చ రంగు, గోధుమరంగు మచ్చలు ఉంటాయి. పొదిగే సమయం దాదాపు 16-18 రోజులు.

ఆహారం

సర్వభక్షకాలు ఇవి ఆహారంలో మూడింట రెండు వంతుల కూరగాయలను తింటుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో పైన్ గింజలు, పళ్లు, ఇతర కాయలు, గింజలను ఎక్కువగా తింటాయి. వేసవిలో, బీటిల్స్, కందిరీగలు, అడవి తేనెటీగలతో సహా అనేక కీటకాలను తింటుంది. సాలెపురుగులు, పక్షుల గుడ్లు, టేబుల్ స్క్రాప్‌లు, కొన్నిసార్లు చిన్న ఎలుకలు లేదా బల్లులను కూడా తింటుంది.

గూడు కట్టడం

గూడు కట్టేటప్పుడు నిశ్శబ్దంగా, రహస్యంగా ఉంటుంది, ఈ గూడు చెట్టులో ఉంటుంది..