తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు భోగీ శుభాకాంక్షలు: ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క..

తెలంగాణ ప్రజలకు ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భోగీ, సంక్రాంతి, కనుమ ఆనందంగా జరుపుకో వాలని ఆయన ఆకాంక్షిం చారు.

త్వరలోనే తాము ప్రకటిం చిన ఆరు గ్యారంటీ లను వంద శాతం అమలు చేస్తామని తెలిపారు.

ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసి ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతామని అన్నారు.తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు ప్రారంభమ య్యాయి.

మూడు రోజుల పాటు జరిగే సంక్రాంతి వేడుకల్లో తొలి రోజు ఆదివారం భోగీ వేడు కలను తెలుగు ప్రజలు ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాని అన్నారు.,