తెలంగాణ హైకోర్టులో ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు బదిలీ….

తెలంగాణ హైకోర్టులో ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు బదిలీ….

జస్టిస్ లలిత కన్నెగంటి ని కర్ణాటక హైకోర్టు కు బదిలీ…

జస్టిస్ అభిషేక్ రెడ్డి పాట్నా హైకోర్టు కు బదిలీ..

జస్టిస్ నాగార్జున్ ను మద్రాస్ హైకోర్టు బదిలీ..

కొలీజియం సిఫార్సులు ఆమోదించిన రాష్ట్రపతి…