తెలంగాణ టెట్‌ ఫలితాలు విడుదల….

తెలంగాణలో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టెట్‌) ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టెట్‌ పేపర్‌-1కు 3,18,506 (90.62శాతం), పేపర్‌-2కు 2,51,070 (90.35శాతం) మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు.*

https://tstet.cgg.gov.in/

http://www.results.manabadi.co.in/2022/TS/TET/telangana-tet-results-30062022.htm
TET PAPER I LINK⬆️

http://www.results.manabadi.co.in/2022/TS/TET/telangana-tet-results-300620222.htm

TET PAPER 2 LINK⬆️