ఆ కాలం ఏమి నేర్పింది…!!!. మనం బాల్యం గుర్తుందా..!!

ఆ కాలం ఏమి నేర్పింది…!!!

*పొలం గట్లపై నడిపించి, తడబడకుండా* *నిలదొక్కుకోవటం*
*నేర్పింది.*

*వాగు పక్కన నీటి చెలిమలు తీయించి,*
*శోధించే తత్వం*
*నేర్పింది.*

*సీతాఫలాల కోసం చెట్ల చుట్టూ తిరిగించి,*
*అన్వేషణ*
*నేర్పింది.*

*తుమ్మ ముల్లు, పల్లేరు గాయాల గుచ్ఛులతో,*
*జీవితం*
*పూలపాన్పు కాదని నేర్పింది.*

చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలితే,
నల్లాలం ఆకు పసరు పోయించి,
చిన్న చిన్న ఇంటి వైద్యం *చిట్కాలు*
నేర్పింది.

చెట్టుమీద మామిడికాయ
గురిచూసి కొట్టడం, లక్ష్యాన్ని
*ఛేదించడం*
నేర్పింది.

*నిండు బిందెను
నెత్తి మీద పెట్టి,
నీళ్లు మోయించి,
జీవితమంటే
బరువు కాదు..
*బాధ్యత*
అని నేర్పింది.

*బావి నుండి బొక్కెనతో నీళ్లు తోడించి,
బాలన్స్ గా
*బరువు*
లాగటం నేర్పింది.

ఇంటి ముంగిటకు అతిథి దేవతలు
హరిదాసులు గంగిరెద్దులను రప్పించి,
ఉన్న దాంట్లో కొంత *పంచుకునే*
గుణం నేర్పింది.

*విస్తరిలో,
అన్నం అంచులు దాటి కింద పడిపోకుండా
తినే
*ఒద్దికను*
నేర్పింది.

ఒక్క పిప్పర్మెంట్ ను, బట్ట వేసి కొరికి ముక్కలు చేసి,
కాకి ఎంగిలి పేరుతో
స్నేహితులతో
*పంచుకోవటం*
నేర్పింది.

ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా, ఒక్కటొక్కటిగా రేక్కాయలు తెంపే *ఓర్పును*
నేర్పింది.

దారంతో విల్లును చేయించి, వస్తు తయారీ *మెళకువలు*
నేర్పింది.

అత్తా, మామా, అన్నా వదినా, అమ్మమ్మా, నాయనమ్మా, తాతయ్యా వరుసలతో,
ఊరు ఊరంతా ఒక కుటుంబమనే *ఆత్మీయత*
నేర్పింది.

*ధైర్యంగా*
*బ్రతికే పాఠాలను నేర్పిన*
*మన బాల్యానికి*
*జీవితాంతం*
*రుణపడి ఉందాం.*