కుండలినీ యోగం.., అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం..

కుండలినీ యోగం..

జూన్ 21, అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం సందర్భంగా…

‘లేవండి మేల్కొనండి’ స్వామి వివేకానంద లండన్ ఉపన్యాసాల నుంచి…

తెలిసి చేసినా, తెలియక చేసినా యోగానికి ఫలితం ఉంటుంది. అయితే కుండలినీ శక్తిని జాగృతం చేసిన యోగి జ్ఞానసంపన్నుడవుతాడు. ఆ జ్ఞానాన్ని లోకసంక్షేమం కోసం వినియోగిస్తే వ్యక్తి వివేకానందుడు అవుతాడు♪. స్వార్థ ప్రయోజనాలకోసం వినియోగించుకుంటే పతనమవుతాడు♪. అటువంటి కుండలినీశక్తిని ప్రాణశక్తిలో మిళితం చేసే రాజయోగ రహస్యాలను స్వామి వివేకానంద బోధించారు♪.
🪷┈┉┅━❀🌀❀┉┅━🪷

🪷 వెన్నెముకలో ఇడ – పింగళ అనే రెండు నాడులున్నాయని యోగులు అంటారు♪. వెన్నెముక కిందినుంచి పైవరకూ మధ్యలో బోలుగా ఉండే కాలువ ఉంది♪. ఈ కాలువకు కింది చివర కుండలినీ చక్రముంది♪. కుండలినీ చక్రం లేదా పద్మం త్రికోణాకారంగా ఉంటుంది♪. యోగపరిభాష ప్రకారం ఆ పద్మంలో కుండలినీ అనే శక్తి చుట్టచుట్టుకుని ఉందంటారు♪. ఈ శక్తి మేలుకొన్న వెంటనే, సుషుమ్నా నాడిలో ప్రవేశించి, పైకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంది♪. ఇలా పైకి వెళుతున్న కొద్దీ, మనసు పొరలు ఒకటొకటిగా తొలగిపోతాయి♪. యోగికి రకరకాల దివ్యదర్శనాలు కలుగుతాయి; అద్భుతశక్తులు సంక్రమిస్తాయి♪. ఆ శక్తి మెదడును చేరగానే, మనస్సు శరీరాల నుండి యోగి పూర్తిగా విముక్తుడైపోతాడు; ఆత్మ స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందుతాడు♪.

✳️ శరీరశాస్త్రం ప్రకారం… 🌹

🪷 వెన్నుపాము చాలా విచిత్ర నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది♪. అది మనకు తెలుసు♪. ఎనిమిది అంకెను అడ్డంగా (∞ – దీనిని అనంతానికి Infinity కి గుర్తుగా వేస్తారు) వేస్తే, రెండు భాగాలు మధ్యలో అతికినట్లుంటుంది♪. ఈ అంకెను అడ్డంగానే ఒకదానిమీద మరొకటి పేర్చుతూ వెళ్లండి; అప్పుడది వెన్నుపామును సూచిస్తుంది. దీన్లో ఎడమవైపున ఇడానాడి ఉంటుంది. కుడివైపున పింగళనాడి ఉంటుంది. ఈ రెంటి మధ్యలోనున్న కాలువ భాగం సుషుమ్నానాడి♪.

🪷 వెన్నుపూసలు ‘త్రోటిక’ అనే కటి ప్రదేశంలో అంతమౌతాయి♪. వాటినుండి ఒక సన్నని తంతువు క్రిందికి వెళుతుంది♪. దాంట్లో కూడా సుషుమ్నా ద్వారముంటుంది. కాని అది చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది♪. దాని క్రింది చివర మూసుకుని ఉంటుంది♪. ఈ చివర నుండే తంతుసముదాయం త్రికోణాకృతిగా కనిపిస్తుందని శరీర శాస్త్ర శాస్త్రజ్ఞులంటారు. అటువంటి సుషుమ్నా ద్వారంలో యోగులు కొన్నిచక్రాలను లేదా పద్మాలను దర్శిస్తుంటారు.

🪷 మూలాధారం నుండి మెదడులోని సహస్రారం వరకూ, సుషుమ్నలో కొన్ని పద్మాలున్నాయని యోగులు చెబుతారు♪. నాడీ సముదాయాలే పద్మాలనుకుంటే, నూతన శరీరశాస్త్ర పరిభాష ప్రకారం యోగుల భావం మనకు సులభంగా అర్థమౌతుంది♪. నాడుల్లో రెండు రకాల క్రియలు జరుగుతుంటాయి♪. వాటిలో ఒకటి అంతర్ముఖమై ఉంటే, రెండవది బహిర్ముఖమై ఉంటుంది♪. ఒకటి జ్ఞానకారకమైతే, రెండవది చలనకారకం♪. ఒకటి కేంద్రంవైపు తిరిగి ఉంటే, రెండవది కేంద్రానికి పెడముఖమై ఉంటుంది♪. ఒకటి బయటి వార్తలను మెదడుకు అందిస్తుంది; మెదడు నుండి సూచనలను రెండవది బయటికి తెస్తుంది♪. నాడీ స్పందనలన్నీ కూడా మెదడుతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి♪. కానీ, ఎముక మజ్జలోని ఒకరకమైన అండం మెదడుతో చేరదు; అది మెదడులోని ఒక ద్రవపదార్థంలో తేలుతూ ఉంటుంది♪. వెన్నుపాము మెదడును చేరి, ఆ అండంలోనే అంతమౌతుంది♪. దానినే సహస్రార శివునిగా యోగులు భావిస్తారు♪. దీనిని తెలుసుకోవాలంటే మూలాధారం – మెదడులోని సహస్రారం – నాభిలోని మణిపూరం – వీటిని ప్రధానంగా గమనించాలి♪.

✳️ దేహమే ఒక విద్యుత్ యంత్రం 🌹

🪷 విద్యుచ్ఛక్తిని గురించి మనకు తెలుసు♪. విద్యుత్తుకు రూపంలేదు♪. అది ఒక చలనం మాత్రమే♪. ఏ పదార్థంలోని పరమాణువులనైనా సరే, విద్యుచ్ఛక్తి సాయంతో ఒకేవైపు చలింప చేయవచ్చు♪. ఒక గదిలోని వాయు పరమాణువులన్నింటినీ ఒకేవైపు కదిలింపచేయండి; అప్పుడా గది బ్రహ్మాండమైన విద్యుత్ యంత్రమౌతుంది♪. అదేవిధంగా మనం క్రమగతిలో శ్వాసిస్తే, శరీరంలోని పరమాణువులన్నీ ఒకేవైపుకు కదిలేందుకు సిద్ధమై ఉంటాయి. అలా సిద్దపరిచేందుకు మనసు సంకల్పం చేస్తుంది♪. అప్పుడు మన నాడీవాహినులన్నీ విద్యుచ్ఛక్తిలాంటి చలనంలోకి మారతాయి♪.

🪷 నాడులపై విద్యుత్తును ప్రసరింపు చేస్తే, నాడులు ధ్రువాభిముఖత్వాన్ని చూపుతాయని వైజ్ఞానికులు నిరూపించారు. సంకల్పం నాడీ ప్రవాహంగా రూపొందినప్పుడు, అది విద్యుత్తులాంటి ఒకశక్తిగా మారుతూ ఉంటుంది♪. శరీరంలోని చలనాలన్నీ పూర్తిగా క్రమగతిలో జరుగుతూ ఉంటే, అప్పుడు ఈ శరీరం సంకల్పమనే భారీవిద్యుత్ యంత్రంగా తోస్తుంది♪. ఇలాంటి మహాసంకల్పశక్తినే, యోగి పొందాలను కుంటాడు♪. కాబట్టి, శారీరకశాస్త్ర దృష్టితో చూచినా, శ్వాసనియంత్రణాన్ని అభ్యాసం చేయటం ఎంత అవసరమో తెలుస్తోంది♪. శ్వాస నియంత్రణం శరీరంలో ఒక క్రమగతిని ఏర్పరుస్తుంది♪. కాబట్టి శ్వాసకోశం ద్వారా ఇతర కోశాలను కూడా వశం చేసుకోవటానికి ఈ శ్వాసనియంత్రణం మనకెంతో దోహదం చేస్తుంది♪. మూలాధారంలో నిద్రాణమై ఉన్న కుండలినీశక్తిని జాగృతం చేయటమే, ప్రాణాయామం వల్ల మనకు కలిగే పరమ ప్రయోజనం♪.

✳️ దాస్యం నుంచి విముక్తి 🌹

🪷 చూడటం – భావించటం – కలకనటం ఇలాంటి అనుభవాలన్నీ మనకు ఒక సామాన్య ప్రదేశంలోనే సంభవిస్తాయి♪. ఆ సామాన్య ప్రదేశమే మహా ఆకాశం లేదా భౌతిక ప్రపంచం♪. యోగులు తమ సంకల్పాలను స్వప్నరూపంలో చూస్తుంటారు; అతీంద్రియ విషయాలను కూడా దర్శిస్తుంటారు♪. ఇలాంటి అనుభవాలను వారు మరో ప్రదేశంలో పొందుతుంటారు; అదే మానసిక దేశం; దాన్నే చిత్తాకాశమంటారు♪. నిర్విషయ జ్ఞానావస్థలో ఆత్మ స్వయంజ్యోతియై ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది♪. ఆ దేశాన్ని జ్ఞానదేహ మంటారు; అదే చిదాకాశం♪.

🪷 కుండలినీ శక్తి జాగృతమై సుషుమ్నలో ప్రవేశించేటప్పుడు కొన్ని అనుభవాలు కలుగుతాయి; అవన్నీ చిత్తాకాశానికి సంబంధించినవి♪. కుండలినీ సుషుమ్నను దాటి మెదడులోకి వెళ్లగానే, నిర్విషయజ్ఞానం కలుగుతుంది♪. ఇది చిదాకాశానికి సంబంధించినదై ఉంటుంది♪.

🪷 ప్రకృతిని, విద్యుత్తును పోల్చి చూద్దాం. మనిషి విద్యుత్తును తీగల ద్వారానే పంపగలడు; కాని తన శక్తులను ప్రసారం చేయటానికి ప్రకృతికి ఎలాంటి తీగల అవసరం లేదు♪. కాబట్టి, శక్తి ప్రసారానికి తీగల ఆవశ్యకత లేదు; కాని మనకింకా ఆ సామర్థ్యం రాలేదు కాబట్టి, విద్యుత్తు ప్రసారానికి తీగలను ఉపయోగిస్తున్నాం♪.

🪷 అలాగే, దేహంలో కలిగే ఇంద్రియానుభవాలు, చలనాలు నాడీ తంతులనే తీగల ద్వారా మెదడులోకి వెళతాయి; మరల బయటికి వస్తుంటాయి. ఈ తంతువులన్నీ వెన్నుపాములో ఉంటాయి: వీటిలో జ్ఞానాన్ని కల్గించే తంతువులు ఇడానాడిగా, క్రియలను కలిగించే తంతువులను పింగళనాడిగా చెబుతారు♪.

🪷 మెదడునుంచి లోపలికి, వెలుపలికి వార్తలన్నీ ఈ తంత్రుల ద్వారానే వెలువడతాయి. అయితే ఈ తంత్రుల సహాయం లేకుండా వార్తలను పంపటం, గ్రహించటం మనసుకు సాధ్యమేనా? అంటే సంకల్ప ప్రవాహాన్ని సుషుమ్నా మార్గంలో పంపగలిగితే సాధ్యమేనని యోగులు చెబుతారు. నాడీకోశమనే ఈ తంతు సమూహాన్ని మనసే నిర్మాణం చేసుకున్నది. ఈ తంతిసమూహాన్ని భేదిస్తే, జ్ఞానమంతా మన వశమౌతుంది. శరీర ప్రకృతికి ఇక దాస్యం చేయనవసరం లేదంటారు♪.

✳️ విషయజ్ఞానం – అతీంద్రియ జ్ఞానం 🌹

🪷 సామాన్యుల్లో సుషుమ్న క్రింది చివర మూసుకుని ఉంటుంది. ఆ స్థితిలో అది క్రియారహితమై ఉంటుంది♪. ఈ చివరను తెరచి, నాడీ ప్రవాహాన్ని సుషుమ్న ద్వారా ఊర్ధ్వమార్గం పట్టించాలి. దీనికోసం యోగులు ఒక సాధనా విధానం చెబుతారు. నాడీ కేంద్రానికి ఒక వార్త వెళితే, అక్కడ ఒక ప్రతిక్రియ కలుగుతుంది. ఆ ప్రతిక్రియ ఆ నాడీకేంద్రాన్ని నడిపిస్తున్న జ్ఞానకేంద్రాల్లో చలనానికి కారణమవుతుంది♪.

🪷 కానీ, ముందుగా మనలో విషయజ్ఞానం కలగాలి. ఆ తర్వాతే చలనం ఏర్పడుతుంది. మనకు ప్రత్యక్షానుభవం లేని సందర్భాల్లో మనలోని స్పందనలన్నీ మూలాధారంలో అణిగిపోయి ఉంటాయి. ఆ అణగి ఉన్న క్రియాశక్తినే కుండలిని… అంటే చుట్టుకొని ఉన్నది – అని పిలుస్తారు♪.

🪷 ఏకాగ్రంగా అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు, ఒక విషయాన్ని తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మూలాధార ప్రాంతంలో వేడి పుడుతుంది. కుండలినీ శక్తిని మేల్కొల్పి, ప్రాణవంతం చేసి, సుషుమ్నలో పైకి వెళ్లేలా చేస్తే, అప్పుడు ఈ శక్తి ఒక చక్రం తర్వాత మరొక చక్రంపై తన ప్రభావం చూపుతుంది. ఆ స్థితిలో అత్యద్భుత ప్రతిక్రియ కలుగుతుంది♪.

🪷 కుండలినీ శక్తిలోని ఒక సూక్ష్మాంశం నాడీతంతువు నుండి పైకివెళితే, ఆయా కేంద్రస్థానాలు తమంతతామే ప్రతిక్రియ చేస్తాయి♪. అప్పుడే మనకు స్వప్నం లేదా మానసిక కల్పనలు కలుగుతాయి♪. ఇలా చాలాకాలంపాటు ధ్యానం చేస్తే ఎంతో బలం లభిస్తుంది; ఆ బలంతో కుండలినీ శక్తిని మొత్తంగా సుషుమ్న ద్వారా పైకి పంపించవచ్చు; అప్పుడా శక్తి అలా పైకి వెళుతూ, ఆయా కేంద్రాలను తాకుతుంది. అప్పుడు స్వప్నాదుల కన్నా గొప్ప ప్రతి క్రియ ఏర్పడుతుంది. అదే అతీంద్రియ జ్ఞానం.

🪷 మెదడు ఇంద్రియానుభవాలకు కేంద్రస్థానం. కుండలినీశక్తి దీన్ని చేరగానే, మెదడంతా ప్రతిస్పందిస్తుంది. దానితో పూర్ణచైతన్య ప్రకాశరూపమైన ఆత్మసాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. కుండలినీశక్తి పైకి వెళుతూ ఒక్కొక్క చక్రాన్నే దాటుతూ ఉంటుంది. అలా దాటుతున్నప్పుడు మనసులోని పొరలు ఒకటొకటిగా తొలగిపోతుంటాయి♪. అప్పుడు యోగులు విశ్వ సూక్ష్మరూపాన్ని లేదా కారణరూపాన్ని దర్శిస్తారు. శబ్దాది విషయాల్లో, ఇంద్రియానుభవాల్లో వ్యక్తమయ్యే జగత్కారణాలను ప్రత్యక్షంగా చూస్తారు. జగత్కారణాలు తెలిస్తే చాలు – కార్యజ్ఞానం తప్పక కలుగుతుంది♪.

🪷 కాబట్టి, అతీంద్రియ జ్ఞానం – దివ్యజ్ఞానం – ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలంటే కుండలినీశక్తిని జాగృతం చేయటం తప్ప మరో ‘మార్గం లేదు. తాత్త్విక విశ్లేషణతో నిత్యానిత్యవస్తు వివేకంతో ఈశ్వర ప్రేమతో – సిద్ధపురుషుల అనుగ్రహంతో – – ఇంకా అనేక మార్గాల్లో కుండలినీశక్తిని జాగృతం చేయవచ్చు. తెలిసి చేసినా, తెలియక చేసినా ఉపాసన ఫలం తప్పక ఉంటుంది♪.
❀┉┅━❀🕉️❀┉┅━❀
🙏 సర్వే జనాః సుఖినోభవంతు
🙏 లోకాస్సమస్తా సుఖినోభవంతు