నేటి పంచాంగం.

నేటి పంచాంగం✍️
తేది : 28, జనవరి 2022
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : పుష్యమాసం
ఋతువు : హేమంత ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : శుక్రవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : ఏకాదశి
(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 16 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 11 గం॥ 33 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : అనూరాధ
(నిన్న ఉదయం 8 గం॥ 50 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 9 ని॥ వరకు)
యోగము : ధ్రువము
కరణం : బవ
వర్జ్యం : ఈరోజు వర్జ్యం లేదు.
అమ్రుతఘడియలు : ఈరోజు అమృతఘడియలు లేవు.
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 3 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 48 ని॥ వరకు)(ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 50 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 35 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 3 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 28 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 13 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 38 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 18 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 43 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 48 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 8 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : మకరము
చంద్రరాశి : వృచ్చికము..