నేటి పంచాంగం

.తేది…29 -01 -2021.
************************.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
హేమంతఋతువు
పుష్యమాసం
కృష్ణ/బహుళ/ పక్షం.
శుక్రవారం.(బృగువాసరే)
తిధి.శుక్ర.పాడ్యమి.రా.12-18కు
ఉపరి.శని.విదియ.రా11-22 కు
నక్షత్రం.శుక్ర.ఆశ్రేష.తె.4-22 కు
ఉపరి.శని.మఘ.తె04-00 కు
సూర్యరాశి……మకరం…
చంద్రరాశి…….కర్కాటకం…….
సూర్యోదయం.ఉ.6-49 కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-09 కు.
**************************
రాహు..ఉ.10-30 ల 12-00 కు
యమ..మ.03–00 ల 04-30 కు
దుర్ముం..ఉ.8-24 ల 09-12కు
పునః..మ.12-24 ల 01-12 కు
వర్జ్యం…సా.05-07 ల 06-43 కు
అమృతం..రా.2-45ల 04-21కు
యోగం….ఆయు.సా.06-24 కు
కరణం…..బాల.మ.12-09 కు
*************************
రవి………శ్రవణం…………2
చంద్రుడు……ఆశ్రేష………..2
కుజుడు…. భరణి……………2
బుధడు……ధనిష్ట…………..2
గురుడు…….శ్రవణం………..2
శుక్రుడు……ఉ..షా………….2
శని………శ్రవణం…………….1
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
***************************
*********
*****************************
సిజేరియన్…..ప.10-50 కు
*****************************
*****************************
అభిజిత్..మ.11-58ల12-43కు
***************************
********
శుభసమయాలు
**************************
ఉ…07-10ల 07-25 కు
సా…05-59 ల 06-27 కు
(సామాన్య పనులకు)
*************************
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*************************
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*************************