నేటి పంచాంగం…

.తేది…27- 02 – 2021.
************************.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
శిశిరఋతువు.
మాఘ మాసం.
శుక్ల పక్షణం.
శనివారం.(స్థిర/మంద/వాసరే)
తిధి.శని.పూర్ణిమ.మ.02-10కు
ఉపరి.ఆదిపాడ్యమి.మ.12-46
ఉపరి.సోమ.విదియ.ఉ.11-02
నక్షత్రం.శని.మఘ.ఉ.11-44 కు
ఉపరి.ఆది.పుబ్బ.ఉ.11-04కు
ఉపరి.సోమ.ఉత్తర.ఉ.10-02కు
సూర్యరాశి……కుంభం…
చంద్రరాశి……సింహం…..
సూర్యోదయం.ఉ.6-36కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-22కు.
**************************
రాహు.ఉ.9-00 ల 10-30 కు
యమ..మ.1-30 ల 3-00 కు
దుర్ముం..ఉ.6-00 ల 7-36కు
వర్జ్యం..రా.7-28 ల 9-00కు
అమృతం…..తె.05-00 ల
యోగం…సుక.రా.తె.08-36 కు
కరణం…బవ.మ.02-10 కు
*************************
రవి………శతభిషం……….3
చంద్రుడు……మఘ………..3
కుజుడు…. కృత్తిక……………3
బుధడు…..శ్రవణం………….3
గురుడు…….శ్రవణం………..4
శుక్రుడు……శతభిషం………..1
శని………శ్రవణం…………….2
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
***************************
సిజేరియన్….సా.5-50 కు
*****************************
అభిజిత..మ.11-57 ల 12-44కు
*****************************
శుభసమయాలు
**************************
ఉ…07-35 ల 8-24కు
సా..05-12 ల 6-30 కు
(సామాన్య పనులకు)
*************************
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*************************
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*************************