నేటి పంచాంగం..

R9TELUGUNEWS.COM.
*డిసెంబర్ 21, 2021*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *హేమంత ఋతువు*
*మార్గశిర మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *విదియ* మధ్యాహ్నం 12గం॥40ని॥ వరకు తదుపరి *తదియ*
*వారం* : _*భౌమవాసరే (మంగళవారము)*_
*నక్షత్రం* : *పునర్వసు* రాత్రి 08గం॥53ని॥ వరకు తదుపరి *పుష్యమి*
*యోగం* : *బ్రహ్మము* ఉదయం 11గం॥01ని॥ వరకు తదుపరి *ఐంద్రము*
*కరణం* : *గరజి* మధ్యాహ్నం 12గం॥40ని॥వరకు తదుపరి *వణిజ* రాత్రి 01గం॥25ని॥ వరకు తదుపరి *భద్ర*
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹40ని౹౹ నుండి 09గం౹౹24ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥39ని॥నుండి 11గం॥31ని॥వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 07గం॥46ని॥ నుండి 09గం॥30ని॥ వరకు తిరిగి తెల్లవారుజామున 05గం॥29ని॥ నుండి
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 06గం॥15ని॥ నుండి 08గం॥00ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹29ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹26ని*