నేటి పంచాంగం.

.తేది…25 -01 -2021.
************************.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
హేమంతఋతువు
పుష్యమాసం
శుక్ల పక్షం.
సోమవారం.(ఇందువాసరే)
తిధి.సోమ.ద్వాదశి.రా.11-00కు
ఉపరి.మంగ.త్రయోదశి.రా.12-05
నక్షత్రం.సోమ.మృగశిర.తె.01-02
ఉపరి.మంగ.ఆరుద్ర.తె.02-36కు
సూర్యరాశి……మకరం…
చంద్రరాశి…….వృషభం…….
సూర్యోదయం.ఉ.6-49 కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-07 కు.
**************************
రాహు.ఉ.7-30 ల 9-00 కు
యమ.ఉ.10-30 ల 12-00 కు
దుర్ముం.మ.12-24 ల 1-12కు
పునః.మ.2-48 ల 3-36 కు
వర్జ్యం…..శే.ష.ఉ.6-50 కు
అమృతం..మ.3-30 ల 5-14కు
యోగం….ఐంద్ర.రా.09-58 కు
కరణం…..బవ.ఉ.11-30కు
*************************
రవి………శ్రవణం…………1
చంద్రుడు….మృగశిర………2
కుజుడు…. భరణి……………1
బుధడు……ధనిష్ట…………..3
గురుడు…….శ్రవణం………..2
శుక్రుడు……ఉ..షా…………..1
శని………శ్రవణం…………….1
రాహు…..మృగశిర………..1
కేతువు…..జ్యేష్ఠ………….3
***************************
సిజేరియన్…..రా.7-50 కు
*****************************
*****************************
అభిజిత్..మ.11-57ల12-42కు
***************************
శుభసమయాలు
**************************
ఉ….7-50ల 8-20కు
సా…06-25 ల 07-20 కు
(సామాన్య పనులకు)
*************************
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*************************
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*************************