నేటి పంచాంగం…

నేటి పంచాంగం.
R9TELUGUNEWS.COM.
*ఫిబ్రవరి 17, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*మాఘ మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *పాడ్యమి* రాత్రి 10గం॥42ని॥వరకు తదుపరి *విదియ*
*వారం* : _*బృహస్పతివాసరే (గురువారము)*_
*నక్షత్రం* : *మఘ* సాయంత్రం 04గం॥25ని॥ వరకు తదుపరి *పుబ్బ*
*యోగం* : *అతిగండము* రాత్రి 08గం॥15ని॥ వరకు తదుపరి *సుకర్మము*
*కరణం* : *బాలువ* ఉదయం 10గం॥27ని॥వరకు తదుపరి *కౌలువ* రాత్రి 10గం॥42ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥30ని౹౹ నుండి 03గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 10గం౹౹19ని౹౹ నుండి 11గం౹౹04ని॥ వరకు తిరిగి 02గం॥53ని॥ నుండి 03గం॥39ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 12॥39ని॥ నుండి 02గం॥17ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥54ని॥ నుండి03గం॥34ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹30ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹57ని*