నేటి పంచాంగం..

*మార్చి 15, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *ద్వాదశి* ఉదయం 11గం॥52ని॥వరకు తదుపరి *త్రయోదశి*
*వారం* : _*భౌమవాసరే (మంగళవారము)*_
*నక్షత్రం* : *ఆశ్రేష* రాత్రి 10గం॥37ని॥వరకు తదుపరి *మఘ*
*యోగం* : *సుకర్మము* తెల్లవారుజామున 03గం॥03ని॥ వరకు
*కరణం* : *బాలువ* ఉదయం 11గం॥52ని॥వరకు తదుపరి *కౌలువ* రాత్రి 12గం॥20ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹35ని౹౹ నుండి 09గం౹౹23ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥56ని॥ నుండి 11గం॥45ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 10గం॥36ని॥నుండి 12గం॥19ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 08గం॥54ని॥ నుండి 10గం॥37ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹13ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥06ని*

*శ్రీశ్రీశ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారి ఆరాధన*