నేటి పంచాంగం..

*మార్చి 25, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *అష్టమి* రాత్రి 11గం॥09ని॥వరకు తదుపరి *నవమి*
*వారం* : _*భృగువాసరే (శుక్రవారము)*_
*నక్షత్రం* : *మూల* సాయంత్రం 05గం॥21ని॥వరకు తదుపరి *పూర్వాషాఢ*
*యోగం* : *వరీయన్* రాత్రి 02గం॥55ని॥ వరకు తదుపరి *పరిఫమ*
*కరణం* : *బాలువ* మధ్యాహ్నం 12గం॥21ని॥వరకు తదుపరి *కౌలువ* రాత్రి 11గం॥09ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10గం॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹28ని౹౹ నుండి 09గం౹౹16ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥29ని॥ నుండి 01గం॥17ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: సాయంత్రం 03గం॥51ని॥నుండి 05గం॥21ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 02గం॥17ని॥ నుండి 03గం॥46ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 11గం॥22ని॥ నుండి 12గం॥52ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹06ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥07ని*