నేటి పంచాంగం..

*మార్చి 24, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *సప్తమి* రాత్రి 01గం॥33ని॥వరకు తదుపరి *అష్టమి*
*వారం* : _*బృహస్పతివాసరే (గురువారము)*_
*నక్షత్రం* : *జ్యేష్ఠ* రాత్రి 07గం॥00ని॥వరకు తదుపరి *మూల*
*యోగం* : *సిద్ధి* ఉదయం 09గం॥06ని॥ వరకు తదుపరి *వ్యతీపాత*
*కరణం* : *విష్టి* మధ్యాహ్నం 02గం॥43ని॥వరకు తదుపరి *బవ* రాత్రి 01గం॥33ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥30ని౹౹ నుండి 03గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 10గం౹౹05ని౹౹ నుండి 10గం౹౹53ని॥ వరకు తిరిగి 02గం॥54ని॥ నుండి 03గం॥42ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 02గం॥27ని॥నుండి 03గం॥56ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 10గం॥52ని॥ నుండి 12గం॥20ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹06ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥07ని*
🙏 *ఓం సాయి జయ జయ సాయి*
🌸 *త్రిస్రోష్టకములు*