నేటి పంచాంగం..

*మార్చి 26, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *నవమి* రాత్రి 08గం॥47ని॥వరకు తదుపరి *దశమి*
*వారం* : _*స్థిరవాసరే (శనివారము)*_
*నక్షత్రం* : *పూర్వాషాఢ* మధ్యాహ్నం 03గం॥41ని॥వరకు తదుపరి *ఉత్తరాషాఢ*
*యోగం* : *పరిఫమ* రాత్రి 11గం॥51ని॥ వరకు తదుపరి *శివము*
*కరణం* : *తైతుల* ఉదయం 09గం॥58ని॥వరకు తదుపరి *గరజి* రాత్రి 08గం॥47ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 09గం॥00ని౹౹ నుండి 10గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 06గం౹౹03ని౹౹ నుండి 07గం౹౹39ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 11గం॥13ని॥నుండి 12గం॥42ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 11గం॥12ని॥ నుండి 12గం॥42ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹03ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥07ని*