నేటి పంచాంగం…

.తేది…21 – 02 – 2021.
************************.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
శిశిరఋతువు.
మాఘ మాసం.
శుక్ల పక్షణం. – .ఆదివారం.(భానువాసరే)
తిధి.ఆది.నవమి.మ.12-39కు
ఉపరి.సోమ.దశమి.మ.2-08కు
నక్షత్రం..ఆది.మృగశిర. పూర్తి.
ఉపరి.సోమమృగశిర.ఉ.08-25కు
ఉపరి.మంగ.ఆరుద్ర.ఉ.10-8కు
సూర్యరాశి……కుంభం…
చంద్రరాశి……వృషభం……
సూర్యోదయం.ఉ.6-40కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-19కు.
**************************
రాహు..సా.4-30 ల 6-00 కు
యమ..మ.12-00 ల 01-30కు
దుర్ముం..సా.4-24 ల 05-12కు
వర్జ్యం..మ.12-24 ల02-08కు
అమృతం..రా.10-47ల 12-21కు
యోగం..విష్క.రా.తె.3-26 కు
కరణం…కౌల.మ.12-39 కు
*************************
రవి………శతభిషం……….1
చంద్రుడు…మృగశిర …………2
కుజుడు…. కృత్తిక……………2
బుధడు…..శ్రవణం………….3
గురుడు…….శ్రవణం………..4
శుక్రుడు……ధనిష్ట…………..3
శని………శ్రవణం…………….2
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
***************************
సిజేరియన్….రా.10-50 కు
*****************************
అభిజిత్.మ.11-58ల12-44కు
*****************************
*****************************
శుభసమయాలు
**************************
ఉ…07-40 ల 8-20కు
సా..06-10 ల 6-50 కు
(సామాన్య పనులకు)
*************************
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*************************
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*************************